LIST OF SANSKRIT BOOKS

 
SANSKRIT COMPUTATIONAL LINGUISTICS (MalharKulkarni Chaitali Dangarikar - 700
DICTIONARY OF PALI SANSKRIT-HINDI-ENGLISH (Yogendra Singh) - 600
AMAR SANSKRIT HINDI-ENGLISH DICTIONARY (Ed.Umaprasad Pandey) - 400
SANSKRIT NIBANDH EVAM PATRAMANJARI (Pramod Shama) - 90
SANSKRIT FOR ENGLISH SPEAKING PEOPLE (Acharya Ratnakar) - 500
SANSKRIT IS FUN (Ed.Warwick Jessup) PART -1
SANSKRIT IS FUN (Ed.Warwick Jessup) PART -2
SANSKRIT IS FUN (Ed.Warwick Jessup) PART -3 - 135
SANSKRIT PARAG PRAVESHIKA (Dr.Mahesh Chandra Sharma) - 90
SANSKRIT PARAG PART -1 (Dr Mahesh Chandra Sharma) - 130
SANSKRIT PARAG PART -2 - (Dr.Mahesh Chandra Sharma) - 140
SANSKRIT ;PARAG PART - 3 (Dr. Mahesh Chandra Sharma) - 150
PURANIC ENCYCLOPAEDIA (Vettam Mani) - 1995

 

-

PLACE YOUR ORDER

Three Easy steps

1. Click here to place the order
2. Fill out the details
3. Submit

CONTACT US 
SANSKRITI
53, Gangadeeshwarar Koil Street,
Opp. K.V Bank,
Purasaiwakkam, Chennai -600084
Phone: 9080088218
Whats App No. 9445660861
E-mail: merihindikitab@gmail.com

Go to top